TOP
Image Alt

12 מסלול טיולים

BOLOGNA

"התורה העתיקה של בולוניה"

על פי המסורת, סן פֶטרוניו היה הוגה הבזיליקה של סָנטו סטֶאפנו שבבולוניה. כוונתו היתה להקים מבנה
שיחקה את כנסיית הקבר בירושלים על מנת לאפשר לבני עירו לחוות את ייסורי ישו מבלי לנסוע לארץ
הקודש. הרחוב הסמוך לכיכר סָנטו סטֶאפנו, הנקרא כיום רחוב ירושלים, סימל אז את הדרך ממנה נכנס ישו
אל עיר הקודש רכוב על חמור זקן.
הקהילה היהודית בבולוניה הייתה אחת החיוניות באיטליה עד עלייתה של מדינת האפיפיור, אשר נטלה במאה
השש-עשרה את השליטה בעיר מידי משפחת בֶנטיווֹליו.

מרגע זה ואילך, נשללו בהדרגה זכויותיהם של יהודי
,"Osteria del Cappello Rosso " העיר, עד כשבשנת 1593 הם גורשו מכל שטחי מדינת האפיפיור. פונדק
שקיים עד היום, הפך לימים למקום היחיד בעיר שבו היה מותר ליהודים להתרווח כאשר הם ערכו ביקורים
עסקיים בעיר.
ב 2013- התגלה בבולוניה כתב היד העתיק ביותר בעולם של התורה. כתב היד התגלה באקראי במהלך פעילות
ריענון של קטלוג כתבי היד היהודיים באוניברסיטת בולוניה. על פי ההשערה, כתב היד נוצר בין המחצית
השנייה של המאה השתים-עשרה לתחילת המאה השלוש-עשרה, אך החוקרים עדיין מחפשים את הנסיבות
שהובילו להימצאותו של כתב יד חשוב זה דווקא בעיר בולוניה.

מסלול זה מוקדש כולו לביקור בבולוניה ולחשיפת עושרה התרבותי.

You don't have permission to register